Srážky ze mzdy

Provádění srážek ze mzdy je nejčastějším způsobem provedení výkonu rozhodnutí či exekuce. Víte, jak se srážky ze mzdy vypočítávají?

Výpočet srážky ze mzdy se provádí vždy z čisté mzdy. Srážka se vypočte tak, že z čisté mzdy se odečte nezabavitelná částka (co je nezabavitelná částka se dozvíte zde – odkaz na výše uvedený článek), výsledek se zaokrouhlí směrem dolů na částku
dělitelnou 3 a vyjádřenou v celých korunách, přičemž z takto upravené částky se srazí 1/3 v případě běžných pohledávek nebo 2/3 v případě přednostních pohledávek (např. pohledávky na výživné, náhradu újmy, pohledávky vůči státu).

Pro výpočet srážky ze mzdy při vyšších příjmech je třeba znát částku, nad kterou se zbytek mzdy srazí bez omezení. Tato částka činí 2násobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro 1 osobu, tedy 20.724 Kč (stav ke dni 1. 7. 2020).

Ke srážkám ze mzdy dochází také při oddlužení formou plnění splátkového kalendáře, při kterém jsou srážky ze mzdy prováděny jako v případě přednostních pohledávek (dochází tedy ke srážce 2/3 čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky a
provedení zákonných úprav). 

Pro snadnější pochopení uvádím následující příklady výpočtu měsíční srážky ze mzdy:

Příklad č. 1 Dlužník s čistým příjmem 40.000 Kč bez manželky a dětí

Příklad č. 1
Čistý příjem
40.000 Kč
Nezabavitelná částka
7.772 Kč
Zbývá k rozdělení:
32.228 Kč (40.000 – 7.772)
Srážka bez omezení:
11.504 Kč (32.228 – 20.724)
1/3 částky k rozdělení:
6.908 Kč (1/3 z 20.724)

Srážka ze mzdy by v případě běžných pohledávky v tomto případě činila 18.412 Kč (11.504 + 6.908) a dlužníkovi by bylo vyplaceno 21.588 Kč. V případě přednostních pohledávek (nebo v rámci oddlužení) by srážka ze mzdy činila 25.320 Kč (11.504 + 6.908 + 6.908) a dlužníkovi by bylo vyplaceno 14.680 Kč.

Příklad č. 2 – dlužník s čistým příjmem 20.000 Kč bez manželky a dětí

Příklad č. 1
Čistý příjem
20.000 Kč
Nezabavitelná částka
7.772 Kč
Zbývá k rozdělení:
12.228 Kč (20.000 – 7.772)
Srážka bez omezení:
není
1/3 částky k rozdělení:
4.076 Kč (1/3 z 12.228)

Srážka ze mzdy by v případě běžných pohledávky v tomto případě činila 4.076 Kč a dlužníkovi by bylo vyplaceno 15.924 Kč. V případě přednostních pohledávek (nebo v rámci oddlužení) by srážka ze mzdy činila 8.152 Kč (4.076 + 4.076) a dlužníkovi by bylo vyplaceno 11.848 Kč.

Příklad č. 3 – dlužník s čistým příjmem 40.000 Kč, 1 manželka a 2 děti

Příklad č. 1
Čistý příjem
40.000 Kč
Nezabavitelná částka
15.545 Kč (7.772 + 2.591 + 2.591 + 2.591)
Zbývá k rozdělení:
24.455 Kč (40.000 – 15.545)
Srážka bez omezení:
3.731 Kč (24.455 – 20.724)
1/3 částky k rozdělení:
6.908 Kč (1/3 z 20.724)

Srážka ze mzdy by v případě běžných pohledávky v tomto případě činila 10.639 Kč (3.731 + 6.908) a dlužníkovi by bylo vyplaceno 29.361 Kč. V případě přednostních pohledávek (nebo v rámci oddlužení) by srážka ze mzdy činila 17.547 Kč (3.731 + 6.908 + 6.908) a dlužníkovi by bylo vyplaceno 22.453 Kč.

Příklad č. 4 – dlužník s čistým příjmem 20.000 Kč, 1 manželka a 2 děti

Příklad č. 1
Čistý příjem
20.000 Kč
Nezabavitelná částka
15.545 Kč (7.772 + 2.591 + 2.591 + 2.591)
Zbývá k rozdělení:
4.455 Kč (20.000 – 15.545)
Srážka bez omezení:
není
1/3 částky k rozdělení:
1.485 Kč (1/3 z 4.455)

Srážka ze mzdy by v případě běžných pohledávek v tomto případě činila 1.485 Kč a dlužníkovi by bylo vyplaceno 18.515 Kč. V případě přednostních pohledávek (nebo v rámci oddlužení) by srážka ze mzdy činila 2.970 Kč (1.485 + 1.485) a dlužníkovi by bylo vyplaceno 17.030 Kč.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!