Právní služby

Obchodní právo

Hledáte-li přirozeného partnera pro Vaše podnikání, v oblasti obchodního práva mám více než 10 leté zkušenosti.

Pro podnikatele nabízím jednorázové právní služby i dlouhodobou spolupráci za výhodných podmínek. Věnujte se naplno svému podnikání a právní otázky nechte na mě.

 • Příprava a úprava zakladatelských dokumentů.
 • Převody obchodních podílů a akcií.
 • Příprava zápisů z valných hromad, odvolání členů statutárního či kontrolního orgánu.
 • Zvýšení či snížení základního kapitálu.
 • Příprava, kontrola, úprava obchodních smluv a všeobecných obchodních podmínek.
 • Zastupování v soudních i rozhodčích řízeních.
 • Vymáhání pohledávek.
 • Právní poradenství pro začínající podnikatele.
 • Převody obchodních závodů.
 • Právní poradenství při akvizicích a přeměnách.

Občanské právo

Poskytuji všeobecné právní poradenství ve věcech oblastech občanského práva, především pak se zaměřením na závazkové (smluvní) právo, věcná práva a náhradu škody. Ve své praxi se věnuji též např. spolkovému právu, sousedským sporům, rozvodům a majetkovým vztahům manželů.

 • Věcná břemena.
 • Zástavní práva.
 • Postoupení pohledávek.
 • Smluvní pokuty.
 • Darovací smlouvy.
 • Kupní smlouvy.
 • Nájemní smlouvy.
 • Smlouvy o dílo.
 • Vymáhání způsobené škody.
 • Založení spolku.
 • Zastupování při sporných i nesporných rozvodech.
 • Právní poradenství při vypořádání SJM.
 • Zvýšení výživného.
 • Sousedské spory.
 • Zajištění přístupu k pozemkům.

Náhrada škody

Zastupuji oběti trestných činů, poškozené při dopravních nehodách nebo zaměstnance při pracovních úrazech.

Svým klientům pomáhám bojovat s pojišťovnami o adekvátní pojistné plnění a soudním se o spravedlivé náhrady. Klientům jsem pomohl vymoci několik milionů korun, další částky společně s klienty aktivně vymáháme.

Nemovitosti, bydlení, stavebnictví

Klientům poskytují komplexní právní servis v oblasti nemovitostí, zejména při jejich převodech, včetně advokátních úschov kupních cen, nebo jejich pronájmu.

Právní servis poskytuji též developerům, bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek.

 • Převod bytové jednotky, pozemku, spoluvlastnického podílu.
 • Převody družstevních podílů.
 • Rezervační smlouvy.
 • Smlouvy o smlouvě budoucí.
 • Advokátní úschova kupní ceny.
 • Vymezení jednotek v budově (prohlášení vlastníka, smlouva o výstavbě).
 • Založení SVJ.
 • Příprava stanov SVJ.

Insolvenční řízení

Díky dlouhodobé spolupráci s insolvenčními správci se věnuji též insolvenčnímu právu a insolvenčnímu řízení. V rámci insolvenčního řízení zastupuji klienty v incidenčních sporech, pomáhám jim přihlašovat jejich pohledávky či je zastupovat ve věřitelských orgánech.

Právní služby poskytuji i dlužníkům. Podnikatelům zejména v souvislosti úpadkovou situací, konkurzem či reorganizací, fyzickým osobám zejména při osobním bankrotu, např. v souvislosti přípravou a podáním návrhu na povolení oddlužení.

Řešení sporů

Před soudem jsem „jako doma“. Přesto se snažím klienta předem upozornit na možná rizika vedení soudního sporu a nebráním se smírným řešením, která mnohdy klientům ušetří nemalé náklady. Mým cílem je vždy spokojený klient.

 • Zastupování klientů před soudy a exekutory.
 • Příprava předžalobních výzev.
 • Příprava žalob, odvolání, dovolání.
 • Vymáhání pohledávek.
 • Příprava dohod o narovnání.
 • Příprava exekučního návrhu.

Trestní právo

Svým klientům poskytuji i trestní obhajobu ve všech stádiích trestního řízení. Pokud Vám bylo doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání, předvolání k výslechu, trestní příkaz či rozsudek soudu, je nejvyšší čas mne kontaktovat.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!