Nezabavitelná částka

Nezabavitelná částka je základní částka, kterou nelze dlužníkovi srazit z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, exekuci či v rámci oddlužení při plnění splátkového kalendáře. Jak se tato částka vypočítává a jaká je její výše od 1. 7. 2020?

Výše nezabavitelné částky se od 1. 7. 2020 vypočte jako úhrn 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro 1 osobu pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci do 50.000 do 99.9999 obyvatel.

Životní minimum činí u jednotlivce 3.860 Kč a částka normativních nákladů na bydlení činí 6.502 Kč (stav ke dni 1. 7. 2020). Nezabavitelná částka dlužníka tak činí 7.772 Kč.

Přechozí výpočet nezabavitelné částky pracoval pouze s úhrnem 2/3 součtu uvedených částek, tudíž od 1. 7. 2020 se nezabavitelná částka zvýšila o 864 Kč.

Takto vypočtená nezabavitelná částka se dále zvyšuje o 1/3 nezabavitelné částky na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné (jde zejména o nezaopatřené děti a manžela), tedy o částku 2.591 Kč.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!