Náhrada za snížení tržní ceny vozidla po nehodě

Havarované vozidlo má téměř vždy nižší tržní cenu než vozidlo, které havarováno nebylo. Lze tedy předpokládat, že pokud majitel nechá své vozidlo po nehodě opravit a vozidlo přes provedenou opravu nebude mít tržní cenu, jakou mělo před nehodou, měl by viník dopravní nehody (resp. jeho pojišťovna) s ohledem na princip úplného odškodnění zaplatit majiteli havarovaného vozidla nejen cenu opravy, ale také rozdíl mezi tržní cenou vozidla před nehodou a tržní cenou vozidla po nehodě.

Nejvyšší soud však v takových případech zastává jiný názor. Pokud si majitel nechá vozidlo opravit a vozidlo přesto nebude mít tržní cenu, jakou mělo před nehodou, má majitel nárok pouze na náhradu ceny provedené opravy. Dle Nejvyššího soudu totiž není možné do výše náhrady škody promítat specifika tvorby ceny na trhu ojetých vozidel, neboť tyto nemají dle Nejvyššího soudu souvislost s nehodou.

Ústavní soud však před 3 lety rozhodl, že přístup Nejvyššího soudu nerespektuje dříve formulované principy práva na náhradu škody a zcela pomíjí ekonomickou realitu. Přístupem Nejvyššího soudu totiž není poškozenému nahrazena škoda v plné rozsahu, čímž dochází k porušení ústavně zaručeného práva vlastnit majetek.

Práva na náhradu škody se lze domáhat v obecné 3leté promlčecí lhůtě. Pokud jste se někdy dostali do podobné situace a od nehody uplynulo méně než 3 roky, jsem přesvědčen, že s ohledem na závěry Ústavního soudu máte možnost domáhat se doplacení skutečně vzniklé škody.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!