První konzultace s advokátem

1.

Kontakt

Rozhodnete-li se mne kontaktovat, nabídnu Vám několik termínů osobní schůzky, která obvykle probíhá v mé kanceláři.

Konzultaci je možné dle Vašeho přání provést i bez nutnosti osobní schůzky, a to např. formou telekonferenčního či videokonferenčního hovoru.

2.

Konzultace

Při konzultaci je nezbytné, abyste mi poskytli základní informace a případně též podklady k Vašemu případu.

Na základě těchto informací a podkladů se dohodneme na podmínkách poskytování právních služeb a na provedení právní analýzy.

3.

Analýza

S ohledem na složitost či rozsahu poskytnutých informací a podkladů provedu právní analýzu.

V jednoduchých případech ihned při konzultaci, ve složitějších případech obvykle do několika dnů, případně týdnů.

4.

Řešení

Po provedení právní analýzy Vás seznámím s jejími výsledky a navrhnu Vám možná řešení. Následně se dohodneme na dalším postupu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!