Ceník

Smluvní odměna advokáta se řídí dohodou mezi advokátem a klientem. Odměnu advokáta lze sjednat následovně.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Časová odměna

Celková výše časové odměny advokáta za poskytnutí právní služby (např. příprava smluvní dokumentace) je závislá na času, který advokát stráví poskytováním právních služeb. Účtována je vždy každá započatá ¼ hodina.

Cena za 1 hodinu poskytování právních služeb se odvíjí od náročnosti poskytované služby a začíná na částce 1 600 Kč.

Odměna za úkony právní služby

Celková výše smluvní odměny za poskytnuté právní služby je závislá na počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal.

Cena za 1 úkon právní služby začíná na částce 3 000 Kč.

Pevná odměna

Odměna je sjednána pevnou částkou, bez ohledu na časovou náročnost poskytování sjednaných právních služeb.

Pevná odměna začíná na částce 8 000 Kč.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!