Blog

Právní poznámky na aktuální témata.

  Loading posts...
 • Srážky ze mzdy

  Provádění srážek ze mzdy je nejčastějším způsobem provedení výkonu rozhodnutí či exekuce. Víte, jak se srážky ze mzdy vypočítávají? Výpočet srážky ze mzdy se provádí vždy z čisté mzdy. Srážka se vypočte tak, že z čisté mzdy se odečte nezabavitelná částka (co je nezabavitelná částka se dozvíte zde – odkaz na výše uvedený článek), výsledek se zaokrouhlí…

 • Nezabavitelná částka

  Nezabavitelná částka je základní částka, kterou nelze dlužníkovi srazit z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, exekuci či v rámci oddlužení při plnění splátkového kalendáře. Jak se tato částka vypočítává a jaká je její výše od 1. 7. 2020? Výše nezabavitelné částky se od 1. 7. 2020 vypočte jako úhrn 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce a částky…

 • Co nelze zabavit dlužníkovi při exekuci?

  Pokud dlužník není schopen splácet své dluhy, po nějaké době se obvykle dostane do exekuce. Cílem exekuce je rychlé a efektivní uspokojení pohledávek věřitelů z majetku dlužníka. Dalo by se tedy předpokládat, že v rámci exekuce dlužník přijde o veškerý svůj majetek. To je však mylný předpoklad. Právní předpisy totiž stanoví, že některé věci dlužníkovi zabavit nelze. A…

 • Oddlužení aneb šance na nový život bez dluhů

  Oddlužení, známé též jako osobní bankrot, je způsob řešení dluhů fyzických osob, které nejsou z podnikání. Principem oddlužení je řízené splácení dluhů po dobu maximálně 5 lety. Pokud dlužník splní své povinnosti, výsledkem oddlužení bude, že soud zbaví dlužníka zbývajících neuhrazených dluhů.  Oddlužení má oproti výkonu rozhodnutí či exekuci nespornou výhodu v tom, že dluhy jsou zafixovány…

 • Spolky a zpracování osobních údajů jejich členů

  V souvislosti se zpracováním osobních údajů členů spolků lze na internetu najít mnoho informací. Některé z těchto informací považuji za velice užitečné, jiné už méně. Bohužel některé informace jsou i zcela nepravdivé. Jednou z takových informací je např. i ta, že spolky jsou povinny zajistit souhlas svého člena ke zpracování osobních údajů pro účely činnosti spolku…

 • Výpověď nájmu bytu pro nezaplacení nájemného a nákladů na služby

  Jednou z aktuálních otázek je (hrozící) ukončení nájmu bytu z důvodu prodlení nájemce se zaplacením nájemného a nákladů na služby. Lidé mají strach, že mohou přijít o střechu nad hlavou, neboť z důvodu krizových opatření a jejich následků nejsou či v brzké době nebudou schopni platit nájemné a náklady na služby. Níže proto shrnuji, za…

 • Náhrada za snížení tržní ceny vozidla po nehodě

  Nejvyšší soud však v takových případech zastává jiný názor. Pokud si majitel nechá vozidlo opravit a vozidlo přesto nebude mít tržní cenu, jakou mělo před nehodou, má majitel nárok pouze na náhradu ceny provedené opravy. Dle Nejvyššího soudu totiž není možné do výše náhrady škody promítat specifika tvorby ceny na trhu ojetých vozidel, neboť tyto…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!